Автоматичний маркет-мейкінг

Автоматичний

Довгий час біржі змушені були використовувати книги замовлень, які доводилося як заповнювати, так і аналізувати вручну. Тому були серйозні обмеження по швидкості та ефективності роботи. Але з широким розповсюдженням комп'ютерів, автоматичних систем і мережі інтернет, ситуація змінилася - на зміну традиційним принципам і підходам прийшли автоматизовані маркет-мейкери або AMM.

Що таке AMM?

За своєю суттю, AMM - це програми або алгоритми, в яких задана чітка послідовність дій. "Якщо…, то …". Тобто - повна автоматизація і незалежність від контролю з боку людини. Ясна річ, що це швидко знайшло відгук в блокчейн-індустрії, яка спочатку спиралася на алгоритми, програми та смарт-контракти. Однак просто автоматичного виконання певних умов було недостатньо. Був необхідний так званий «пул ліквідності», що забезпечує більшу можливість для знаходження торгівельних пар. І з тих пір, як ці пули почали активно створюватися, інтерес до автоматичного маркет-мейкінг значно зріс.

Як працює автоматичний маркет-мейкінг?

Існує кілька підходів до забезпечення стабільної роботи автоматизованих систем.

Constant Function Market Makers (CFMMs) - маркет-мейкери з постійним функціоналом. Найбільш поширений клас AMM. Вони були спеціально розроблені для децентралізованого обміну цифровими активами. Відмінна риса - постійний функціонал. Це забезпечується за рахунок прямої взаємодії смарт-контрактів, що відповідають за різні торгові пари, без необхідності внесення інформації до книги замовлень або безпосередньо контрагенту. Ціна токенів додатково регулюється – або зовнішніми регуляторами, або спеціальними смарт-контрактами.

Подальший розвиток цієї ідеї - Constant Product Market Maker (CPMM). У них включена автоматична регуляція цінових діапазонів. Це досягається за рахунок стабільної ліквідності для двох пар токенов. Якщо прийняти початкову кількість одного з них за Х, а другого - за Y, то добуток X * Y = const. Якщо кількість одного сильно зростає, то його ціна, відповідно, знижується. І смарт-контракти почнуть автоматично спрацьовувати, щоб вирівняти співвідношення.

Другий підхід - Constant Sum Market Maker (CSMM), краще справляється з прослизанням, але не так ефективно спрацьовує при виснаженні одного з токенов, тому що постійною є тільки загальна сума активів. Тобто X + Y = const. Тому дану систему регуляції використовують рідше, ніж попередню.

Третій підхід ще складніше - Constant Mean Market Maker (CMMM). Але він дозволяє працювати з більш ніж двома парами токенов і дозволяє підтримувати середню вагу поза розподілом 50/50. Постійним тут залишається середньозважене геометричне значення. Для трьох активів, наприклад, рівняння виглядає так: (X * Y * Z) ^ 1/3 = const

Важливий момент. Які би механізм не регулювалася стабільність системи, сам маркет-мейкер отримує прибуток тільки в тому випадку, якщо бере участь у формуванні пулу ліквідності. Оскільки всі премії (в ідеалі) виплачуються саме тим, хто забезпечує фінанси для ефективної роботи AMM.

Також варто уточнити значення терміну «прослизання». Це ситуація, коли виконання ордера здійснюється за вартість, що відрізняється від заявленої через затримки, необхідні або для підтвердження, або для пошуку необхідної ліквідності, або через будь-яких інші причини.

Переваги і недоліки

До переваг AMM можна віднести наступні:

  • Поява нових торгових моделей.
  • Незначне прослизання цін - від сотої частини початкового значення.
  • Дуже швидке і максимально дешеве створення аналога «книги замовлень».
  • Затримка торгових викликів становить мілісекунди.
  • Велика ліквідність на ринках.
  • Менше шансів у зловмисників здійснювати маніпуляції з цінами або формувати «кухні».
  • Менші коливання цін.
  • Підвищення чистого прибутку, що в свою чергу привернуло на ринок більше інституційних інвесторів.

З мінусами все набагато складніше, тому на кожному варто зупинитися більш докладно.

Непостійна втрата. Якщо коротко - можливість виникнення суттєвої різниці у вартості між моментом здачі токена і моментом зняття. Причому якби криптоактиви банально зберігалися в гаманці, такої ситуації не виникало б. Це пов'язано зі згаданими вище механізмами автоматичного регулювання, через які ціна певного активу може протягом деякого часу істотно відрізнятися від ринкової. Однак оскільки ця вартість повинна прийти до норми, тому втрати і є «непостійними». На жаль, це тільки в теорії так. На практиці, постачальники ліквідності часто зазнають збитків, які навіть перевищують належну їм комісію.

Мультітокенна експозиція. AMM вимагають, щоб постачальники ліквідності розміщували пари токенов, щоб забезпечувати рівну ліквідністю для всіх сторін угоди. Тому доводиться йти на додаткові ризики, поділяючи бажане вкладення на два активи, один з яких куди менш стабільний, ніж другий. При цьому також зменшується можливий прибуток від розміщення базового токена.

Низька ефективність капіталу. Один з пунктів, за яким часто критикують AMM - необхідність в значній ліквідності для забезпечення такого ж рівня прослизання, що і на централізованих біржах. Тому як значна частина ліквідності виявляється доступною тільки тоді, коли крива ціноутворення стає експоненційною. А таке трапляється вкрай рідко, тому більша частина активів або не використовується, або використовується недостатньо ефективно. Відповідно, і прибуток приносить набагато менше, ніж аналогічні вкладення в централізовані біржі.

Приклади використання

Серед ефективних проектів, які використовують технологію AMM, можна навести такі:

Kyber Network. Одна з перших AMM, яка почала використовувати автоматизовані пули ліквідності ще в 2018 році. Постачальниками, при цьому, ставали або великі маркет-мейкери, або команда проекту, а вільної поставки, на жаль, не передбачено. Ціна токенов в пулі встановлюється або зовнішніми оракулами, або автоматичними настройками смарт-контрактів. Це необхідно для більш ефективного контролю ситуації в періоди високої волатильності.

Uniswap. Перший децентралізований AMM, що вийшов на ринок в листопаді 2019 року. Будь-який бажаючий може брати участь в створенні і формуванні пулу ліквідності і отримувати за це нагороду. Ціна токена нічим додатково не регулюється - тільки внутрішніми механізмами пулу (співвідношення між кількістю токенов).

Balancer. За своєю суттю аналогічний Uniswap, але пропонує нові динамічні функції, які дозволяють вийти за рамки простого пулу для двох різних токенов.

Curve. Один з останніх проектів AMM, запущений на початку 2020 року. Пули можуть створюватися виключно адміністраторами, але вносити туди активи може будь-хто. Але є одне «але». У пулі можуть бути тільки стейблкоіни. Це дозволяє здійснювати великі угоди з мінімальним прослизанням і залучати великих інвесторів.

Висновки

Саме автоматичний маркет-мейкінг і пов'язані з ним пули ліквідності залучили до децентралізованих фінансів найпильнішу увагу громадськості. І незважаючи на те, що у даного методу роботи все ще є деякі недоліки, він все одно є вельми перспективним.