Угода користувача з обмінним ресурсом

1. Загальні положення

1.1. Цією Угодою визначаються умови надання послуг обмінною платформою.

1.2. Під обмінною платформою розуміється веб-ресурс EXBASE.IO, до функцій якого входить обмін електронних і цифрових грошових одиниць.

1.3. Клієнтами вважаються окремі громадяни і підприємства, які висловили намір здійснити обмінну операцію через обмінну платформу (надалі Платформа).

1.3.1. Клієнт гарантує, що не є громадянином США, Ірану, КНДР або КНР, не діє від імені компанії, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин США, Ірану або КНР, і не знаходиться в санкційних списках будь-якої держави.

1.4. При спільному згадуванні Платформи та Клієнта, вони іменуються Сторонами.

1.5. Сторони домовилися, що дана електронна Угода має силу договору, оформленого в письмовому вигляді.

1.6. Дана Угода - це публічна оферта, що акцептована через оформлення заявки на обмін на веб-ресурсі EXBASE.IO.

2. Предмет Угоди

2.1. Послуги, що надаються Платформою, наводяться в п. 4. Порядок їх надання передбачено Регламентом, процедура якого описана в п. 5. Клієнт зобов'язаний виконувати умови п. 9.

2.2. Послуги обміну є платними. Клієнт, який здійснив обмін через Платформу, повинен внести відповідну плату.

3. Взаємні зобов'язання Сторін

3.1. Платформа зобов'язується:

3.1.1. Конвертувати на умовах, описаних Регламентом, титульні знаки ЕПЗ, або фіатні кошти з банківських карт, з яких проводиться оплата.

3.1.2. Надавати Клієнту доступ до інформації щодо умов роботи Платформи, а також технічну підтримку операцій обміну через імейл [email protected]

3.1.3. Гарантувати конфіденційність даних про операції, в тому числі, їх сумі і час виконання. Відповідні дані доступні тільки Клієнту, який виконав переказ.

3.1.4. Обмежити доступ сторонніх осіб до відомостей про здійснення конвертації, за винятком ситуацій які вимагають зовнішнього арбітражу, в разі пред'явлення платформі звинувачень в несумлінному виконанні обов'язків з боку клієнта.

3.2. Клієнт зобов'язується:

3.2.1. Надати операторам Платформи відомості для здійснення обміну. Погоджуючись з даним документом клієнт підтверджує що надає повні і достовірні відомості.

3.2.2. Вказати робочий E-mail, до якого користувач має доступ для отримання повідомлень від Платформи і зміни реквізитів.

3.2.3. Виконувати умови цього документа.

3.2.4. Повідомити адміністрацію про випадки повного або часткового невиконання транзакції, а також настання подій, передбачених п. 5.4-5.6. Повідомлення потрібно відправити протягом місяця після того, як подія трапилася на імейл [email protected]. В іншому випадку платформа не несе відповідальності за дані кошти.

3.2.5. Неухильно виконувати нормативні вимоги держави, в межах якої він перебуває і країни (або країн), громадянином якої він є.

3.2.6. Виконувати умови нормативних актів, які регулюють умови здійснення операцій онлайн-обміну.

3.3. Платформа має право:

3.3.1. Припиняти діяльність для проведення технічних робіт, а також усунення неполадок.

3.3.2. Припинити обслуговування клієнта, якщо Клієнт поскаржився на шахрайство, про це попросили партнери або вимагали співробітники компетентних органів.

3.3.3. Самостійно встановлювати величину і порядок надання знижок.

3.3.4. Стверджувати і змінювати суму комісій за виконання операцій.

3.3.5. Відмовити в обслуговуванні без пояснень.

3.3.6. Якщо в ході операції була допущена помилка, то адміністрація Платформи має право вимагати її підтвердження та підтвердження причетності до операції за допомогою E-mail або скріншотів.

3.3.7. Перервати діалог з Клієнтом, що демонструє неадекватну поведінку, або якщо він відмовляється надати відомості, необхідні для виконання заявки.

3.3.8. Заблокувати переклад при виникненні ситуації, описаної в п. П. 5.4.-5.6.

3.3.9. У разі безпідставного збагачення Клієнтом електронними грошовими коштами веб-ресурсу EXBASE.IO, або сторонніх сервісів з обміну електронних валют, адміністрація сайту має право призупинити виконання заявки до з'ясування причин і всіх обставин, а також на відшкодування збитків, понесених Платформою або іншими обмінними сервісами.

3.3.10. У разі оплати пізніше встановленого часу, а також в разі підтвердження транзакції більше ніж за 5 хвилин через відправки коштів з комісією нижче рекомендованої, сервіс має право перерахувати курс обміну.

4. Перелік послуг, що надаються

4.1. Платформа здійснює операції обміну за участю електронних грошових одиниць.

4.2. Серед Партнерів - банки відповідно до зазначеного переліку.

4.3. У Платформи відсутні повноваження для перевірки законності володіння Клієнтом активами, використовуваними в ході операції обміну.

5. Регламент обмінних транзакцій

5.1. Конвертація здійснюється після отримання підтвердження надходження грошей або електронних платіжних засобів на рахунок Платформи.

5.2. Обмін вважається виконаним після переказу коштів на реквізити, зазначені Клієнтом.

5.3. Клієнт не має права вимагати скасування розпочатої операції або повернення коштів, які використовуються в конвертації.

5.4. При відправленні Клієнтом коштів, кількість яких не збігається з заявкою, адміністрація Платформи має право призупинити конвертацію. Переказ здійснюється тільки після звернення Клієнта, на підставі п. 3.2.4. Конвертація здійснюється за курсом, що діяв в момент звернення до служби підтримки.

5.5. Співробітники Платформи вправі заблокувати операцію обміну, якщо оплата була проведена з використанням чужої облікового запису або Клієнт скорегував її суму. Гроші повертаються в залежності від успіху відправки коштів за реквізитами після його звернення в порядку п. 3.2.5. Додатково може бути нарахована комісія на розсуд адміністрації сервісу.

5.6. При здійсненні операції обміну з участю криптовалюта, потрібно враховувати тривалість перекладу, який займає від чверті години до кількох днів. У співробітників Платформи немає можливості скоротити цей термін.

5.7 Забороняється використовувати обмінний сервіс для численних обмінів з метою вилучення кінцевого прибутку через різницю курсів цього сервісу. В іншому випадку платформа має право скасувати конвертацію і надалі відмовити користувачеві в обслуговуванні.

5.8 Повторне надсилання коштів за реквізитами із заявки старшої за добу або надсилання коштів на гаманці обмінника без створення запиту на обмін буде розцінено як пошук вразливості системи обміну та може призвести до втрати відправлених коштів і блокування користувача з відмовою у подальшому обслуговуванні.

6. Гарантії Платформи та відповідальність Сторін

6.1. Співробітники Платформи не відповідають за помилки, допущені при оформленні заявки або інші помилки Клієнта при використанні сервісу. Транзакцію неможливо скасувати навіть якщо помилково були перераховані сторонній особі.

6.2. Платформа не відповідає за збереження обладнання Клієнта, завдяки якому він здійснює операцію обміну

6.3. Платформа не відповідає за затримку конвертації, що виникла з вини фінансових установ, ЕПЗ або мережі блокчейн.

6.4. Платформа не приймає відповідальності за збитки, понесені Клієнтом внаслідок неправильного уявлення про вигідність конвертації.

6.5. Якщо транзакція була затримана або скасована через помилки клієнта, витрати на операцію проходять за його рахунок.

6.6. Клієнт гарантує, що у нього є повноваження для розпорядження фінансовими активами, які беруть участь в конвертації.

6.7. Якщо в ході обмінної транзакції, була заподіяна шкода третім особам, то обов'язок компенсації лягає на Клієнта. Збиток віднімається із сум, наданих для здійснення обміну.

6.8. Платформа гарантує відправку обмінених коштів клієнту протягом 5 днів за умови надання коректних реквізитів та передбачає створення валідної транзакції, але не гарантує термінів отримання підтверджень мережею блокчейн.

7. Зміна порядку роботи

7.1. Керівництво Платформи вправі в будь-який час скорегувати умови Угоди. Оновлена редакція вважається правочинною після її розміщення на веб-ресурсі EXBASE.IO.

8. Форс-мажор

8.1. При виникненні форс-мажорних обставин, Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань. До непередбачуваних обставин відносять терористичний акт, військовий конфлікт, пожежа, кібератаку, повінь, іншого роду стихійні лиха, рішення влади, а також відсутність доступу до енергетичних, телекомунікаційних мереж, Інтернету.

8.2. У разі блокування транзакції чи рахунку банком чи ЕПЗ сторони діють за аналогією з пунктами 3.2.4. та 5.5 відповідно.

9. Порядок проведення обміну

9.1. Клієнт не має права використовувати функціонал Платформи для здійснення незаконних транзакцій. Клієнт усвідомлює, що він буде притягнутий до відповідальності за конвертацію сумнівних засобів. Відповідальність настає за нормами держави, в юрисдикції якої було допущено порушення.

9.2. Якщо мала місце конвертація сумнівних засобів, то Платформа залишає за собою право повідомити про це потерпілій стороні, органам правопорядку або ЕПЗ, на їх вимогу.

9.3. Для здійснення обміну Клієнт повинен перерахувати з електронного гаманця необхідну кількість відповідних грошових одиниць. У співробітників Платформи відсутні підстави для перевірки законності їх використання, але не походження. Клієнт гарантує, що у нього є законні повноваження для використання грошей в процесі конвертації.

9.4. Банківський переказ передбачає використання системи інтернет-банкінгу і ЕПЗ для забезпечення безпеки платежу.

9.5. Платформа не відповідає за операцію обміну, виконану третіми особами за згодою Клієнта.

9.6. Якщо Клієнт активує опцію «Я згоден з правилами обміну», то він висловлює повне прийняття всіх умов цієї Угоди.