1
Stand with Ukraine and Donate here
logo
O EXBASE
Rozwiązania finansowe dla ludzi w erze cyfrowej

Projekt EXBASE został założony w 2023 roku jako odpowiedź na globalne, fundamentalne zmiany zachodzące w świecie finansów, których początkiem było szerokie zastosowanie technologii blockchain.


Aspirujemy do stworzenia uniwersalnego, prostego i dostępnego narzędzia zarządzania finansami dostępnego wszędzie i dla każdego, wierząc w globalną transformację ekonomii w kierunku większej otwartości i dostępności dla każdej osoby.


Budujemy globalny produkt do świadczenia usług finansowych na całym świecie, oferujący możliwości wszelkich płatności i przelewów, oszczędności, akumulacji i inwestycji, pozyskiwania kapitału oraz transformacji istniejących mechanizmów finansowych na cyfrowe.


Wierzymy w finansową wolność każdej osoby i sprzeciwiamy się ograniczeniom w przepływie i wykorzystaniu osobistych środków finansowych.

Twoje oszczędności powinny należeć wyłącznie do Ciebie, być dostępne dla Ciebie w dowolnym miejscu na świecie bez ograniczeń.